Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör kadrosu için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
 

 

 

Fen Fakültesi

 

 

 

Kimya

 

 

 

Profesör

 

 

 

1

Kimya alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Anorganik kimya alanında nanomalzeme sentezi, nanomalzemeler ile heterojen kataliz ve fotokataliz uygulamaları, hidrojen depolama ve dönüşüm sistemleri ve yeşil organik sentez konularında bilimsel çalışmalar yapmış ve uluslararası üst düzey hakemli dergilerde makaleler yayımlamış olmak.

Doktora ve yüksek lisans tezi yönetmiş olmak. Anorganik kimya alanında lisans ve yüksek lisans seviyesinde ders vermiş olmak.

 

 

 

5 Kasım 2023

 

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

Endüstri Mühendisliği

 

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

1

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği veya benzeri bir alanda doktora yapmış olmak.

Optimizasyon model ve algoritmaları, stokastik süreçler ve graf teorisi konularında uzmanlaşmış olmak.

Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

 

 

5 Kasım 2023