Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadroları için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doçent kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda doktora belgesine veya tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
 

Hemşirelik Fakültesi

 

Hemşirelik

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

1

İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Kardiyoloji Hemşireliği alanında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış olmak.

İngilizce olarak sözlü araştırma sunumu yapmak.

 

 

22 Kasım 2022

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi  

Doçent

 

1

Yakın doğu arkeolojisi, Anadolu arkeolojisi, Hitit medeniyeti, erken ve orta dönem bronz çağ alanlarında uzmanlaşmış olmak.  

22 Kasım 2022

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Medya ve Görsel Sanatlar  

Doçent

 

1

Endüstriyel ve ürün tasarımı, sürdürülebilir tasarım, davranış değişikliği tasarımı ve sürdürülebilir davranış tasarımı alanlarında uzmanlaşmış olmak.  

22 Kasım 2022

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Medya ve Görsel Sanatlar  

Profesör

 

1

İletişim, yeni medya teknolojileri, mobil mecralar ve sosyal medyada veri gizliliği, tüketici davranışları ve medya psikolojisi alanlarında uzmanlaşmış olmak.  

22 Kasım 2022

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi  

Psikoloji

 

Doçent

 

1

Nicel değerlendirme ve araştırma yöntemleri, kanıta dayalı müdahale programları için veri analizi,bütünsel sağlık konularında uzmanlaşmış olmak.  

22 Kasım 2022

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi  

Sosyoloji

 

Doçent

 

1

İletişim, medya ve toplum, insan hakları, toplumsal cinsiyet ve antropoloji alanlarında uzmanlaşmış olmak.  

22 Kasım 2022

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi  

Tarih

 

Profesör

 

1

Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa İktisat ve emek tarihi alanlarında uzmanlaşmış olmak.  

22 Kasım 2022