Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Uluslararası İlişkiler

 

Profesör

 

1

Doçentliğini Siyaset Bilimi ve/veya Uluslararası İlişkiler alanında ya da bölümün açtığı pozisyona uygun bir alanda almış olmak. Toplumsal cinsiyet çalışmaları ve vatandaşlık çalışmaları alanlarında uzmanlaşmış olmak. (*)  

1 Şubat 2023

 

 (*) A- İlanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda aşağıda listelenen kriterlere uygun olarak yaptığı uluslararası yayınlarla ve bu yayınlara yapılan atıflarla aşağıda belirtilen puanlama sistemine göre en az 120 asgari akademik başarı puanına sahip olmak. Bunun en az 50 puanı doçentlik sonrası yayınlanmış uluslararası yayınlarla edinilmiş olmalıdır.

  • SSCI, SCI/SCI genişletilmiş, ve/veya AHCI kapsamındaki uluslararası dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayınlanmış makale: 10 puan
  • Seçkin uluslararası yayınevinden yayınlanmış derleme olmayan kitap: 20 puan. En fazla iki kitap puanlamaya dahil edilebilir.
  • Atıflar: Yayınlarına Web of Science veya SCOPUS endeksinde yapılan atıflar:
    1. 40-80 arası atıf: 10 puan
    2. 80 üzeri atıf: 20 puan

 

B- ÖĞRETİM TECRÜBESİ: Son yedi yıl içerisinde, bir yüksek öğrenim kurumunda ilanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda en az üç farklı İngilizce ders verme tecrübesi olmak. Yine son yedi yıl içerisinde ilanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda yazılmış en az iki yüksek lisans tezi veya bir doktora tezinin danışmanlığını yapmış olmak. İngilizce ders verme tecrübesi olmayanların Türkçe veya başka bir dilde yine ilanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda en az üç farklı ders verme tecrübesi olması zorunludur. İngilizce ders verme tecrübesi olmayan ve anadili İngilizce olmayan adaylar TOEFL sınavında SPEAKING bölümünde en az 25 puan ile İngilizce ders verme kapasitesini belgeleyebilirler.