Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadrosu için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

 

Profesör kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

 

Doçent kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

 Fakülte Bölüm Unvan Kadro  Özel Koşullar  Son Başvuru Tarihi 
 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

Felsefe

 

Doçent

 

1

 

Bilgi felsefesi, zihin felsefesi ve mantık konularında uzmanlaşmış olmak.

 

 

12 Mart 2021

Mühendislik Fakültesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Profesör 1 Kimya ve Biyoloji Mühendisliği veya benzeri bir alanda doktora yapmış olmak.

Biomalzemeler, doku mühendisliği, ilaç salımı ve hücre implantasyonu alanlarında uzmanlaşmış olmak. Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

 

12 Mart 2021
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Profesör 1 Bilgisayar Mühendisliği veya benzeri bir alanda doktora yapmış olmak. Medikal görüntü analizi, makine öğrenmesi, derin öğrenme alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Bilgisayar mühendisliği ile tıp/biyoloji konularında disiplinlerarası araştırma çalışması yürütme deneyimine sahip olmak.

Alanında ve/veya disiplinlerarası seçkin uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

 

12 Mart 2021
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Doçent 1 Bilgisayar Mühendisliği veya benzeri bir alanda doktora yapmış olmak. Yüksek başarımlı hesaplama, paralel programlama ve paralel sistem yazılımları alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

 

 

 

 

 

12 Mart 2021

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Doçent 1 Makine Mühendisliği veya benzeri bir alanda doktora yapmış olmak.  Biyomedikal mikro akışkan sistemler, üç boyutlu baskı ve biyo-sensörler alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

 

 

 

 

 

12 Mart 2021

Tıp Fakültesi  

Dermatoloji

 

Profesör 2 12 Mart 2021
 

Tıp Fakültesi

 

 

Enfeksiyon Hastalıkları

 

Doçent

 

1

 

12 Mart 2021

 

Tıp Fakültesi

 

 

Çocuk Cerrahisi

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

1

 

12 Mart 2021

 

Fen Fakültesi

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

1

Bitki genetiği alanında çalışmak, CRISPR/CAS9 ile genom düzenleme uzmanlığı olmak.

 

 

12 Mart 2021