Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültesine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

 

Profesör kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

 

Doçent kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

 Fakülte  Bölüm  Unvan  Kadro  Özel Koşullar  Son Başvuru Tarihi
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih Profesör 1 Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa ekonomi tarihi, 18. yüzyıldan bugüne siyasi hareketlilik ve emek tarihi konularında uzmanlaşmış olmak. 21 Mart 2021
 

Psikoloji

 

Profesör

 

1

Sağlık psikolojisi, sosyal psikoloji ve klinik psikoloji alanlarında uzmanlaşmış olmak. 21 Mart 2021
Sosyoloji Doçent 1 Sosyoloji teorileri, karşılaştırmalı ve tarihsel yöntem, kültür ve sanat sosyolojisi alanlarında uzmanlaşmış olmak. 21 Mart 2021
Medya ve Görsel Sanatlar Doçent 1 İnsan-robot etkileşimi, arayüz ve etkileşim tasarımı, duygusal arayüzler ve bilgi tasarımı alanlarında uzmanlaşmış olmak. 21 Mart 2021