Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültesinin Profesör kadrosuna tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Profesör 1 (*) 4 Mayıs 2020

 

(*) Seçkinᵃ uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayın yapmış olmak ve asgari akademik başarı puanı olarak en az 110 puan elde etmekᵇ.

ᵃ Seçkin yayın tanımı: The Chartered Association of Business Schools kriterlerine göre, en az ikisi 4 sıralamalı dergilerde olmak üzere, 4 ve 3 sıralamalı ekonomi ile ilişkili alanlardaki& dergilerde toplam en az 6 yayın.

ᵇ Asgari akademik başarı puanı şu şekilde hesaplanacaktır. ••The Chartered Association of Business Schools kriterine gore     4* sıralamalı dergide yayın 30 puan ••The Chartered Association of Business Schools kriterine gore 4 sıralamalı dergide yayın 20 puan ••The Chartered Association of Business Schools kriterine gore 3 sıralamalı dergide yayın 15 puan ••The Chartered Association of Business Schools kriterine gore 2 sıralamalı dergide yayın 7 puan ••The Chartered Association of Business Schools kriterine gore 1 sıralamalı dergide yayın 4 puan ••Web of Science’da her bir SSCI atıf için 0.1 puan

& Önemli açıklama: Ekonomi ile ilişkili alanlar The Chartered Association of Business Schools sınıflandırmasına göre “Ekonomi, Ekonometri ve İstatistik” ile “Finans” alanları olarak kabul edilmektedir.