Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadroları için), tıpta uzmanlık belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doçent kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda doktora belgesine veya tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
 

 

 

 

Fen Fakültesi

 

 

 

 

 

Kimya

 

 

 

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

 

 

 

1

Kimya lisans ve kimya doktora derecelerine sahip olmak.

En az 2 yıl yurt dışı doktora sonrası araştırmacı tecrübesi olmak.

X-Ray fotoelektron ve raman spektroskopileri üzerinde uzmanlığa sahip olmak.

Özellikle, membran geliştirme, membran-iyon etkileşmelerinde tecrübeye sahip olmak.

Alternatif enerji teknolojileri ve temiz su güvenliği konularında çalışabilecek olmak.

 

 

 

 

 

 

26 Ekim 2022

 

 

Hemşirelik Fakültesi

 

 

 

Hemşirelik

 

 

 

Profesör

 

 

 

1

Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Travma sonrası stres bozukluğu ve toplum ruh sağlığı ve iyileşme yönelimli hizmetler alanlarında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak.

İngilizce ders verme deneyimi ve yeterliğine sahip olmak.

26 Ekim 2022
 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

 

Ekonomi

 

Doktor

Öğretim Üyesi

 

 

1

 

(*)

26 Ekim 2022
 

 

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

 

Endüstri Mühendisliği

 

 

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

 

 

1

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği veya benzeri bir alanda doktora yapmış olmak.

Optimizasyon model ve algoritmaları, stokastik süreçler ve graf teorisi konularında uzmanlaşmış olmak.

Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

26 Ekim 2022
 

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

 

 

Endüstri

Mühendisliği

 

 

 

 

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

 

 

 

1

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği veya benzeri bir alanda doktora yapmış olmak.

Optimizasyon model ve algoritmaları, tamsayılı ve tamsayı-karışık optimizasyon model ve algoritmaları, tedarik zinciri, lojistik ve sosyal ağlarda tamsayı-karışık optimizasyon uygulamaları konularında uzmanlaşmış olmak.

Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

26 Ekim 2022
 

Tıp Fakültesi

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

Profesör

 

 

1

 

26 Ekim 2022
Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  

Profesör

 

1

 

26 Ekim 2022
Tıp Fakültesi  

Halk Sağlığı

 

Profesör

 

1

 

26 Ekim 2022
Tıp Fakültesi  

Genel Cerrahi

 

Doçent

 

1

 

26 Ekim 2022
Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi  

Doçent

 

1

 

26 Ekim 2022
Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji  

Doçent

 

1

 

26 Ekim 2022
 

Tıp Fakültesi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi  

Doçent

 

1

 

26 Ekim 2022
 

Tıp Fakültesi

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi  

2

 

26 Ekim 2022
 

Tıp Fakültesi

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doktor Öğretim Üyesi  

1

 

26 Ekim 2022
 

Tıp Fakültesi

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi  

1

 

26 Ekim 2022

 

(*) Chartered ABS tarafından uluslararası hakemli “Ekonomi, Ekonometri ve İstatistik” ile “Finans” alanlarında sınıflandırılan dergilerde; i) Chartered ABS kriterlerine göre 4 ve üstü sıralamalı veya ii) TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı dergi listesindeki MEP skoru 2 ve üzerinde en az bir özgün yayın yapmış olmak veya yukarıda bahsedilen dergilerden birinde yayın yapma potansiyeline sahip olmak.

Yayın yapma potansiyeli, uluslararası hakemli dergilerde değerlendirme halinde olan makaleler, önde gelen hakemli alan konferanslarındaki sunumlar, ve adayın doktora ya da doktora sonrası çalışmalarını alanının önde gelen üniversitelerinde yapmış olmasıyla ölçülmektedir. Bu bağlamda  QS veya THE Dünya sıralamasında ilk 600 üniversite içinde olan üniversiteler, Carnegie Classification of Institutions of Higher Education kriterlerine göre R1 – Araştırma Üniversitesi veya İşletme ve Ekonomi alanı sıralamasına göre Amerika’ daki R1 üniversitelerine benzer sıralardaki üniversiteler veya uluslararası akreditasyona (EQUIS, AACSB) sahip üniversiteler kabul edilecektir.