• Koç Üniversitesi Rektörlük Özel Ödülü
Alphan Sennaroğlu
  • Koç Üniversitesi Rektörlük Özel Ödülü
Hakan Ürey
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Baler Bilgin
  • Fen Fakültesi
Adem Levend Demirel
  • Mühendislik Fakültesi  
Seda Keskin
  • İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Oğuzhan Özcan
  • Tıp Fakültesi
Oğuz Kerim Başkurt

*Yılda bir defa araştırma alanında üstün başarı gösteren öğretim üyelerine verilir (Ekim 2013)