Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültesinin Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadrolarına tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (Doçent kadrosu için) ve doktora belgesini (Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Doçent kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Doçent 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora
yapmış olmak. Bilgisayar Mühendisliğinin
temel alanlarından bilgisayarla görme, yapay zeka ve dil işleme alanlarında uzmanlaşmış olmak.Alanında ve/veya disiplinlerarası seçkin, uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları olduğunu ve bu çalışmalara uluslararası atıf aldığını göstermek.
25 Haziran 2020
Bilgisayar Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 Bilgisayar Mühendisliği veya benzeri bir
alanda doktora yapmış olmak. Bilgisayar
Mühendisliğinin temel alanlarından veri gizliliği ve güvenliği, siber-güvenlik, gizlilik ve güvenlikte yapay zeka alanlarında uzmanlaşmış olmak.Alanında ve/veya disiplinlerarası seçkin
uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak
veya bu potansiyele sahip olmak.
25 Haziran 2020