Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini (profesör kadrosu için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

 

Profesör kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
 

 

Hemşirelik Fakültesi

 

 

Hemşirelik

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

1

Hemşirelik veya Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Halk Sağlığı, yaşlı sağlığı alanında çalışmalar yapmış olmak.

İngilizce olarak sözlü araştırma sunumu yapmak.

 

 

9 Haziran 2021

 

Tıp Fakültesi

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

Profesör

 

2

 

 

9 Haziran 2021

 

Tıp Fakültesi

 

 

Ortopedi ve Travmatoloji

 

Profesör

 

1

 

 

9 Haziran 2021

 

Tıp Fakültesi

 

 

Göz Hastalıkları

 

Profesör

 

1

 

 

9 Haziran 2021

 

Tıp Fakültesi

 

 

İç Hastalıkları

 

Profesör

 

1

 

 

9 Haziran 2021

 

Tıp Fakültesi

 

 

Biyofizik

Doktor Öğretim Üyesi  

1

 

 

9 Haziran 2021

 

Tıp Fakültesi

 

 

Biyoistatistik

Doktor Öğretim Üyesi  

1

 

 

9 Haziran 2021