Koç Üniversitesi Araştırmada Üstün Başarı Ödülleri

  • Koç Üniversitesi Rektörlük Üstün Başarı Ödülü
Sumru Altuğ
  • Koç Üniversitesi Rektörlük Üstün Başarı Ödülü
Murat Tekalp
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamil Yılmaz
  • Fen Fakültesi
Alper Kiraz
  • Mühendislik Fakültesi          
Attila Gürsoy
  • İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Zeynep Cemalcılar
  • Hukuk Fakültesi
Ayşegül Buğra
  • Tıp Fakültesi 
Mehmet Kanbay

 

*Yılda bir defa araştırma alanında üstün başarı gösteren öğretim üyelerine verilir (Aralık 2016)