Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadroları için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

 • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
 • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
 • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doçent kadrosu için:

 • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
 • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
 • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Ekonomi

 

Doçent

 

1

 

(*)

 

7 Mayıs 2023

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi  

Psikoloji

 Profesör  

1

Gelişim psikolojisi, bilişsel gelişim ve dil ve/veya biliş alanları üzerine uzmanlaşmış olmak.  

7 Mayıs 2023

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi  

Psikoloji

 

Doçent

 

1

Gelişim psikolojisi, bilişsel gelişim ve dil ve/veya biliş alanları üzerine uzmanlaşmış olmak.  

7 Mayıs 2023

 

(*) The Chartered Association of Business Schools kriterlerine göre, 4 ve 3 sıralamalı dergilerde toplam en az 4 özgün yayın

Veya TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı dergi listesindeki MEP skoru 1 ve üzerinde en az 4 özgün yayın

Ve bu yayınlardan en az üçünün Chartered ABS tarafından uluslararası hakemli “Ekonomi, Ekonometri ve İstatistik” ile “Finans” alanlarında sınıflandırılan dergilerde olması ve asgari akademik başarı puanı olarak en az 65 puan elde etmek ²

2Asgari akademik başarı puanı şu şekilde hesaplanacaktır:

 • The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 4* sıralamalı dergide veya MEP skoru 7 ve uzeri dergide yayın 30 puan
 • The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 4 sıralamalı dergide veya MEP skoru 2 ve 7 arası dergide yayın 20 puan
 • The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 3 sıralamalı dergide veya MEP skoru 1 ve 2 arası dergide yayın 15 puan
 • The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 2 sıralamalı dergide veya MEP skoru 0.5 ve 1 arası yayın 7 puan
 • The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 1 sıralamalı dergide veya MEP skoru 0 ve 0.5 arası olan dergide yayın 4 puan
 • Web of Science’da her bir SSCI atıf için 0.1 puan