Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadroları için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

 • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
 • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
 • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doçent kadrosu için:

 • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
 • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
 • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

 • İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak,
 • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
 • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.
Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
 

 

 

 

 

 

Fen Fakültesi

 

 

 

 

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

 

 

 

 

 

Doçent

 

 

 

 

 

 

1

Hücre biyolojisi, organel biyolojisi ve protein biyokimyası alanlarında uzman olmak.

Temel bilim ve translasyonel tıp çalışmaları yapmış olmak.

Ulusal ve uluslararası araştırma fonları almış olmak.

Yüksek etkili uluslararası dergilerde sorumlu yazar olarak makaleler basmış olmak.

En az 5 yüksek lisans tezi yönetmiş olmak, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doçentlik unvanını almasının üzerinden 10 yıl geçmemiş olması.

En az 3 yıl doktora sonrası araştırma yapmış olmak.

Moleküler-Hücresel Biyoloji ve Genetik alanlarında lisans ve doktora derecesine sahip olmak.

 

 

 

 

 

27 Kasım 2023

 

 

 

Hemşirelik Fakültesi

 

 

 

Hemşirelik

 

 

 

Doçent

 

 

 

1

Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış olmak.

İngilizce olarak ders verme yetkinliğine ve deneyimine sahip olmak.

Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği alanında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak.

 

 

 

 

27 Kasım 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemşirelik Fakültesi

 

 

Hemşirelik

 

 

Doçent

 

 

1

Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış olmak.

İngilizce olarak ders verme yetkinliğine ve deneyimine sahip olmak.

Simülasyona dayalı eğitimle ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak.

 

 

 

27 Kasım 2023

 

 

Hemşirelik Fakültesi

 

 

Hemşirelik

 

 

Doçent

 

 

1

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

İngilizce olarak ders verme yetkinliğine ve deneyimine sahip olmak.

Yoğun Bakım ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak.

 

 

 

27 Kasım 2023

 

 

Hemşirelik Fakültesi

 

 

Hemşirelik

 

 

Profesör

 

 

1

İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

İngilizce olarak ders verme yetkinliğine ve deneyimine sahip olmak.

Onkoloji Hemşireliği ve Palyatif Bakım ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak.

 

 

27 Kasım 2023

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (Üretim Yönetimi ve Bilişim Sistemleri) Doktor Öğretim Üyesi 1 (*)  

27 Kasım 2023

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Doktor Öğretim Üyesi 1 (**)  

27 Kasım 2023

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 Klinik psikoloji veya gelişimsel psikoloji veya sosyal psikoloji/kişilik kuramları veya endüstriyel ve örgüt psikolojisi alanlarında uzmanlaşmış olmak.  

1 Aralık 2023

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

Psikoloji

 

Doçent

1 Klinik psikoloji veya gelişimsel psikoloji veya sosyal psikoloji/kişilik kuramları veya endüstriyel ve örgüt psikolojisi alanlarında uzmanlaşmış olmak.  

1 Aralık 2023

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Doktor Öğretim Üyesi 1 Fransızca, Almanca veya Rusça odaklı, modern edebiyatta karşılaştırmalı araştırma profiline sahip olmak.  

8 Ocak 2024

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Doçent 1 Fransızca, Almanca veya Rusça odaklı, modern edebiyatta karşılaştırmalı araştırma profiline sahip olmak.  

8 Ocak 2024

 

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

 

Felsefe

 

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

 

1

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak ve Kantçı Felsefe, Post-Kantçı Felsefe, Erken Modern Felsefe, Politik Felsefe, Yapay Zeka Felsefesi, Bilişsel Bilim Felsefesi alanlarından biri ya da bir kaçında araştırma ve/veya öğretme tecrübesine sahip olmak.  

 

15 Aralık 2023

 

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

 

Felsefe

 

 

Doçent

 

 

1

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak ve Kantçı Felsefe, Post-Kantçı Felsefe, Erken Modern Felsefe, Politik Felsefe, Yapay Zeka Felsefesi, Bilişsel Bilim Felsefesi alanlarından biri ya da bir kaçında araştırma ve/veya öğretme tecrübesine sahip olmak.  

 

15 Aralık 2023

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

Felsefe

Doktor Öğretim Üyesi 1 Metafizik alanında doktora derecesine sahip olmak ve bu alanda bir araştırma ve ileri düzey lisans seviyesinde metafizik öğretebilme tecrübesine sahip olmak.  

15 Aralık 2023

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

Felsefe

 

Doçent

1 Metafizik alanında doktora derecesine sahip olmak ve bu alanda bir araştırma ve ileri düzey lisans seviyesinde metafizik öğretebilme tecrübesine sahip olmak.  

15 Aralık 2023

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 Toplumsal Cinsiyet ve/veya Hesaplamalı Sosyal Bilimler alanlarında araştırma profili ve öğretme tecrübesine sahip olmak.  

8 Ocak 2024

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Doçent 1 Toplumsal Cinsiyet ve/veya Hesaplamalı Sosyal Bilimler alanlarında araştırma profili ve öğretme tecrübesine sahip olmak.  

8 Ocak 2024

 

(*) (a) Yayın geçmişi: En az 1 A veya A+ kategorisinde1 yayın yapmış olmak Veya  (b) Yayın potansiyeli: A veya A+ kategorisinde1 yayın yapma potansiyeline2 sahip olmak.

1 A+ kategorisi tanımı: The Chartered Association of Business Schools (ABS) kriterlerine göre, üretim yönetimi ile ilgili alanlarda§ 4* sıralamalı dergiler.

A kategorisi tanımı: Chartered ABS kriterlerine# göre, üretim yönetimi ile ilgili alanlarda 4 sıralamalı dergi; FT50 listesindeki dergilerden A+ kategorisine girmeyen dergiler.

A- kategorisi tanımı: SCOPUS sıralamasına göre “Management Science and Operations Research” dışındaki bir alanda %95 ve üstü sıralamada olan ve A+ kategorisine girmeyen bir dergide basılan ve üretim yönetimi ile ilgili bir konuda yapılan yayınlar.

B+ kategorisi tanımı: Chartered ABS kriterlerine göre üretim yönetimi ile ilgili alanlarda§ 3 sıralamalı dergiler.

B kategorisi tanımı: Chartered ABS kriterlerine göre üretim yönetimi ile ilgili genişletilmiş alanlarda§§ 3 ve üzeri sıralamalı dergiler.

 

 • Üretim Yönetimi ile ilgili alanlar The Chartered ABS sınıflandırmasına göre “Operations and Technology Management” “Operations Research and Management Science” ve “Management Information Systems”alanları olarak kabul edilmektedir.
 • §Üretim Yönetimi ile ilgili Genişletilmiş alanlar The Chartered ABS sınıflandırmasına göre “Public Sector”, “Marketing”, “Economics” ,“Regional Studies” ve “Sector” alanları olarak kabul edilmektedir.

NOT: Birden fazla kriteri sağlayan dergiler için en yüksek kategori geçerli olacaktır.

 

2 Yayın potansiyeli tanımı: Bu potansiyel, adayın başvuru anındaki akademik statüsü ve mezuniyetinden bu yana geçen zaman dikkate alınarak, uluslararası hakemli dergilerde revizyon halinde olan makaleler ve önde gelen hakemli uluslararası alan konferanslarındaki bildiri veya sunumlar ve adayın doktora ya da doktora sonrası çalışmalarını alanının önde gelen üniversitelerinde yapmış olmasıyla ölçülmektedir. Bu bağlamda QS veya THE Dünya sıralamasında ilk 600 üniversite içinde olan üniversiteler, Carnegie Classification of Institutions of Higher Education kriterlerine göre R1 – Araştırma Üniversitesi veya İşletme ve Ekonomi alanı sıralamasına göre Amerika’daki R1 üniversitelerine benzer sıralardaki üniversiteler veya uluslararası akreditasyona (EQUIS, AACSB) sahip üniversiteler kabul edilecektir.

 

(**) Doktorasını Siyaset Bilimi ve/veya Uluslararası İlişkiler Alanında almış olmak. Uluslararası Politik Ekonomi ve/veya Karşılaştırmalı Siyaset üzerine uzmanlaşmış olmak.

Son üç yıl içinde, SSCI, SCI/SCI genişletilmiş ve/veya AHCI kapsamındaki dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayınlanmış en az bir makalesi olmak. Alanında bir yüksek öğrenim kurumunda İngilizce ders verme tecrübesi olmak. Bu tecrübeye sahip olmayan ve anadili İngilizce olmayan adaylar TOEFL sınavında SPEAK bölümünde en az 25 puan ile İngilizce ders verme kapasitesini belgeleyebilirler.