• Koç Üniversitesi Rektörlük Özel Ödülü
Ziya Öniş
  • Koç Üniversitesi Rektörlük Özel Ödülü
Özlem Keskin Özkaya
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Zeynep Gürhan Canlı
  • Fen Fakültesi 
Menderes Işkın
  • Mühendislik Fakültesi
Özgür Barış Akan
  • İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Aylin Küntay

 

*Yılda bir defa araştırma alanında üstün başarı gösteren öğretim üyelerine verilir (Ekim 2012)