Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Mühendislik Fakültesinin Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini (doçent kadrosu için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

 

Doçent kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
Mühendislik Fakültesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Doçent 1 Kimya ve Biyoloji Mühendisliği ya da Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik alanlarında doktora yapmış olmak. Kimya ve Biyoloji Mühendisliğinin alt konusu olan hesaplamalı sistem biyolojisi ve ağ biyolojisi konularında uzmanlaşmış olmak.  Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak. 25 Ocak 2021
Mühendislik Fakültesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 Kimyasal süreçlerin dinamik optimizasyonu, modellenmesi ve kontrolü, belirsizlik altında karar verme, enerji sistemleri tasarımı ve sistem entegrasyonu, yenilenebilir enerji sistemlerinin en iyilenmiş tasarımı ve yönetimi, ve bu alanlarda yapay zeka uygulamaları geliştirme konusunda araştırmalarda bulunmuş/bulunuyor olmak. 25 Ocak 2021