KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NİN KURULUŞ AMACI, VİZYONU, MİSYONU VE HEDEFLERİ

Kurum Tarihi

Koç Üniversitesi, kâr amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesidir. Kuruluşundan bugüne yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, sağlık ve kültür alanlarında yoğun faaliyet gösteren Vehbi Koç Vakfı (VKV) tarafından 1993 yılında İstinye’de bulunan geçici kampüsünde eğitime başlayan Koç Üniversitesi, 2000 yılında Rumelifeneri’ndeki daimi kampüsüne taşınmıştır.

Misyon

Koç Üniversitesi’nin ana misyonu Türkiye’de uluslararası nitelikte, yaratıcı, bağımsız ve objektif düşünebilen, liderlik vasıflarına sahip en yetkin mezunları yetiştirmek; bilimin sınırlarını ilerletmek ve örnek bir öğretim ve araştırma kurumu olarak Türkiye ve insanlığa hizmet etmektir. Bu misyondan hareketle, Koç Üniversitesi’nde yürütülen araştırmalar ülkemizde ve dünyada bilimsel gelişmeleri etkilemekte, teknolojik, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmaktadır.

Vizyon

Üstün yetenekli gençleri, değerli öğretim görevlileri ile bir araya getirerek bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmayı amaçlayan Koç Üniversitesi, öğrencilerini sorgulamaya, araştırmaya, eleştirmeye yönlendirerek yaratıcılığa özendirmekte ve en üst düzeyde ahlaki değerlerle donatılmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmektedir.

Koç Üniversitesi öğrencileri soruşturma cesareti olan, eleştirel düşünce ve analiz yapabilen, yapıcı ve yaratıcı düşünerek yeni sonuçları ve uygulamaları tasarlayabilen, hayat boyu öğrenme merak ve hevesi olan ve aynı zamanda da demokratik değerler, düşünce hürriyeti ve Cumhuriyetimizin temel ögelerinin bekçileri olan bireyler olarak yetiştirilmektedirler.

Hedef

Koç Üniversitesi’nin hedefi; eğitim anlayışı, öğrencileri, öğretim üyeleri ve araştırma programları ile Türkiye’de örnek bir eğitim kurumu olarak dünyada saygıyla tanınmaktır.

Koç Üniversitesi, akademik programlarından mimari tasarımına kadar tüm konularda öğrenci odaklı bir anlayış benimsemektedir. Koç Üniversitesi’nin mezunları mesleklerinde lider olacak, Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda ve aklın ve bilimin rehberliğinde topluma katkıda bulunacaklardır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Koç Üniversitesi, bir “Araştırma Üniversitesi” olarak kurulmuş ve kuruluşunda iki prensip temel alınmıştır:

• Öğretim üyeleri ve öğrencileri için özgür bir araştırma ve çalışma ortamı sağlanması,
• Öğretim ve araştırma faaliyetlerinin birbiriyle uyum içinde sürdürülmesi.

Bu prensipler doğrultusunda, aşağıdaki üç temel alanda her daim bir “mükemmeliyet merkezi olma” düsturuyla hareket edilmektedir.

Araştırma

  • Bilimsel gelişmelere dünya çapında katkı sağlamak ve öncü olmak,
  • Yeni bilgi üretimi ve üretilen bilginin toplum yararına kullanılmasını sağlamak,
  • En iyi öğretim üyelerine sahip olarak, onların modern araştırma alanlarındaki bilgi üretimine katkılarını sağlamak ve özendirmek,
  • Modern teknolojinin sağladığı tüm imkânları araştırma faaliyetlerinde etkili biçimde kullanabilmek.

Eğitim

  • Öğrencilerine dünya standartlarında eğitim-öğretim imkânı sunmak,
  • En yüksek ahlak, sosyal farkındalık ve sorumluluk bilincine sahip öğrencileri kurum bünyesine katmak,
  • Disiplinler arası düşünce ile birlikte sorgulama, eleştirme ve araştırma odaklı çalışmayı teşvik etmek,
  • Lisans ve lisansüstü programlar vasıtasıyla uluslararası öğrenci sayısı ve kültürler arası çeşitliliği artırmak.

Yönetim

  • İdari personel ve yönetim kadrosunu sınırlı kaynakların verimli kullanımı ile tüm faaliyetlerin gelişim odaklı ve sürdürülebilir yapısına yönelik olarak düzenlemek ve geliştirmek,
  • Birimler arasındaki ve öğretim üyeleri, idari çalışanlar ile öğrenciler arasındaki uyum ve koordinasyonun artırılması için çalışmalar yapmak.

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORLARI

STRATEJİK PLAN

KOÇ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KURULU