Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültesine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadroları için), tıpta uzmanlık belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr      e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doçent kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Profesör 1 Onkoplastik Cerrahi üzerine deneyimli olmak 3 Ekim 2023
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 İstatistik ve Veri Bilimi alanında eğitim almış ve belgelemiş olmak 3 Ekim 2023
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doçent 1 Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak 3 Ekim 2023
Tıp Fakültesi Kulak-Burun ve Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Tükürük bezi hastalıkları ve sialoendoskopi alanında deneyimli olmak 3 Ekim 2023
Tıp Fakültesi Psikiyatri Doçent 1 Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi uzmanı olmak 3 Ekim 2023
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 Pediatrik Kardiyoloji yan dal uzmanı olmak  

3 Ekim 2023

Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doktor Öğretim Üyesi 1 Sporcu sakatlıkları rehabilitasyonu konusunda deneyimli olmak  

3 Ekim 2023