Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadroları için), tıpta uzmanlık belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

 • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
 • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
 • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doçent kadrosu için:

 • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
 • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
 • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

 • İlgili alanda tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak,
 • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
 • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
 

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

 

 

Ekonomi

 

 

Doçent

 

 

1

 

 

(*)

 

 

22 Kasım 2021

 

 

 

 

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

 

 

 

 

 

Uluslararası İlişkiler

 

 

 

 

 

 

Doçent

 

 

 

 

 

 

1

Doçentliğini Kamu Yönetimi alanında almış olmak ve kamu politikaları ve niceliksel araştırma yöntemleri üzerine uzmanlaşmış olmak.

Bu uzmanlık alanlarında aşağıda listelenen kriterlere uygun olarak yaptığı uluslararası yayınlarla aşağıda belirtilen puanlama sistemine göre en az 50 asgari akademik başarı puanına sahip olmak (**).

Son yedi yıl içerisinde, bir yüksek öğrenim kurumunda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda en az üç farklı İngilizce ders verme tecrübesi olmak (***).

 

 

 

 

 

 

22 Kasım 2021

 

 

Tıp Fakültesi

 

 

Göğüs Hastalıkları

 

 

Profesör

 

 

1

 

 

 

 

22 Kasım 2021

 

Tıp Fakültesi

 

İç Hastalıkları

 

Doçent

 

1

 

 

22 Kasım 2021

 

Tıp Fakültesi

 

Tıbbi Patoloji

 

Doçent

 

1

 

 

22 Kasım 2021

 

 

Tıp Fakültesi

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doktor Öğretim Üyesi  

 

1

 

 

 

22 Kasım 2021

 

 

Tıp Fakültesi

 

Tıbbi Biyokimya

Doktor Öğretim Üyesi  

 

1

 

 

 

22 Kasım 2021

 

 

Tıp Fakültesi

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi  

 

1

 

 

 

22 Kasım 2021

 

(*) The Chartered Association of Business Schools kriterlerine göre, 4 ve 3 sıralamalı dergilerde toplam en az 4 özgün yayın

veya TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı dergi listesindeki MEP skoru 1 ve üzerinde en az 4 özgün yayın ve bu yayınlardan en az üçünün Chartered ABS tarafından uluslararası hakemli “Ekonomi, Ekonometri ve İstatistik” ile “Finans” alanlarında sınıflandırılan dergilerde olması ve asgari akademik başarı puanı olarak en az 65 puan elde etmek.

Asgari akademik başarı puanı şu şekilde hesaplanacaktır:

 • The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 4* sıralamalı dergide veya MEP skoru 7 ve uzeri dergide yayın 30 puan
 • The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 4 sıralamalı dergide veya MEP skoru 2 ve 7 arası dergide yayın 20 puan
 • The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 3 sıralamalı dergide veya MEP skoru 1 ve 2 arası dergide yayın 15 puan
 • The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 2 sıralamalı dergide veya MEP skoru 0.5 ve 1 arası yayın 7 puan
 • The Chartered Association of Business Schools kriterine göre 1 sıralamalı dergide veya MEP skoru 0 ve 0.5 arası olan dergide yayın 4 puan

Web of Science’da her bir SSCI atıf için 0.1 puan

 

(**) Yayın kriter ve Puanlama Sistemi:

 • SSCI, SCI/SCI genişletilmiş ve/veya AHCI kapsamındaki uluslararası dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayınlanmış makale: 10 puan
 • Seçkin uluslararası yayınevlerinden yayınlanmış derleme olmayan kitap: 20 puan. En fazla bir kitap puanlamaya dahil edilebilir.
 • 50 asgari akademik başarı puanının en az 20 puanı son beş yıl içindeki yayınlarla edinilmiş olmalıdır.

(***) İngilizce ders verme tecrübesi olmayanların Türkçe veya başka bir dilde yine ilanda belirtilen uzmanlık alanlarında veya bunlarla ilgili alanlarda en az üç farklı ders verme tecrübesi olması zorunludur. İngilizce ders verme tecrübesi olmayan ve anadili İngilizce olmayan adaylar TOEFL sınavında SPEAKING bölümünde en az 25 puan ile İngilizce ders verme kapasitesini belgeleyebilirler.