Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen Tıp Fakültesine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), MD diplomasını ve doçentlik belgesini (doçent kadrosu için), MD diplomasını ve tıpta uzmanlık belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için), MD diplomasını ve doktora belgesini (doktor öğretim kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak,
  • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan koşullardan birini sağlıyor olmak (RG, 23 Mart 2016, Sayı 29662).

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak,
  • Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan koşullardan birini sağlıyor olmak (RG, 23 Mart 2016, Sayı 29662).

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
 

 

Tıp Fakültesi

 

 

 

Tıbbi Farmakoloji

 

 

Doçent

 

 

 

1

Tıp Doktoru (MD) derecesine sahip olmak ve Farmakoloji /Klinik Farmakoloji/ Tıbbi Farmakoloji alanında uzmanlık veya doktora derecesine sahip olmak.

Temel ve klinik farmakolojik güçlü bir araştırma geçmişine sahip olmak

 

 

30 Nisan 2023

 

Tıp Fakültesi

 

 

Tıbbi Farmakoloji

 

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

1

Tıp Doktoru (MD) derecesine sahip olmak ve Farmakoloji /Klinik Farmakoloji/ Tıbbi Farmakoloji alanında uzmanlık veya doktora derecesine sahip olmak.

Temel ve klinik farmakolojik güçlü bir araştırma geçmişine sahip olmak

 

30 Nisan 2023