Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doktora belgesini PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
 

 

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

 

Bilgisayar Mühendisliği

 

 

 

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

 

 

1

Bilgisayar Mühendisliği veya benzeri bir alanda doktora derecesine sahip olmak.

Robotik, Robot Öğrenmesi ve Bilişsel Robotik konularında uzmanlaşmış olmak.

Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası bilimsel dergilerde yayın yapmış olmak.

 

 

 

10 Ağustos 2023

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Ekonomi

Doktor Öğretim Üyesi

 

 

1

 

(*)

 

10 Ağustos 2023

 

(*) Chartered ABS tarafından uluslararası hakemli “Ekonomi, Ekonometri ve İstatistik” ile “Finans” alanlarında sınıflandırılan dergilerde; i) Chartered ABS kriterlerine göre 4 ve üstü sıralamalı veya ii) TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı dergi listesindeki MEP skoru 2 ve üzerinde en az bir özgün yayın yapmış olmak veya yukarıda bahsedilen dergilerden birinde yayın yapma potansiyeline sahip olmak.

Yayın yapma potansiyeli, uluslararası hakemli dergilerde değerlendirme halinde olan makaleler, önde gelen hakemli alan konferanslarındaki sunumlar ve adayın doktora ya da doktora sonrası çalışmalarını alanının önde gelen üniversitelerinde yapmış olmasıyla ölçülmektedir. Bu bağlamda QS veya THE Dünya sıralamasında ilk 600 üniversite içinde olan üniversiteler, Carnegie Classification of Institutions of Higher Education kriterlerine göre R1 – Araştırma Üniversitesi veya İşletme ve Ekonomi alanı sıralamasına göre Amerika’ daki R1 üniversitelerine benzer sıralardaki üniversiteler veya uluslararası akreditasyona (EQUIS, AACSB) sahip üniversiteler kabul edilecektir.