Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadroları için), doktora belgesini (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi doktor öğretim üyesi kadrosu için), tıpta uzmanlık belgesini (Tıp Fakültesi doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doçent kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda doktora derecesine, tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (Pazarlama) Doktor Öğretim Üyesi  

1

 

(*)

 

9 Temmuz 2023

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 9 Temmuz 2023
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. 9 Temmuz 2023
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Profesör 1 Aritmi ve elektrofizyoloji alanında uzmanlaşmış olmak. 9 Temmuz 2023
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Ürojinekoloji konusunda deneyimli olmak.  

9 Temmuz 2023

Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Ortopedik onkoloji konusunda deneyimli olmak. 9 Temmuz 2023
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doçent 1 Gastroenteroloji alanında yan dal uzmanı olmak ve en az 5 yıl alanda çalmış olmak. 9 Temmuz 2023
Tıp Fakültesi Pediatrik Cerrahi Doçent 1 Çocuk ürolojisi alanında deneyimli olmak. 9 Temmuz 2023
Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Doçent 1 Radyonüklid tedavi dozimetresi alanında çalışmaları olmak ve Radyomics alanında yayını olmak.  

9 Temmuz 2023

Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Doktor Öğretim Üyesi 1 Radyonüklid tedavi dozimetresi alanında çalışmaları olmak ve Radyomics alanında yayını olmak.  

9 Temmuz 2023

 

 

(*) Chartered ABS kriterlerine göre 4 ve üstü sıralamalı uluslararası hakemli dergilerde en az 1 yayın yapmış olmak veya Chartered ABS kriterlerine göre 4 ve üstü sıralamalı uluslararası hakemli dergilerde yayın yapma potansiyeline sahip olmak. Yayın yapma potansiyeli, uluslararası hakemli dergilerde değerlendirme halinde olan makaleler, önde gelen hakemli alan konferanslarındaki bildiri ve sunumlar ve adayın doktora ya da doktora sonrası çalışmalarını alanının önde gelen üniversitelerinde yapmış olmasıyla ölçülmektedir. Bu bağlamda QS veya THE Dünya sıralamasında ilk 600 üniversite içinde olan üniversiteler, Carnegie Classification of Institutions of Higher Education kriterlerine göre R1 – Araştırma Üniversitesi veya İşletme ve Ekonomi alanı sıralamasına göre Amerika’daki R1 üniversitelerine benzer sıralardaki üniversiteler veya uluslararası akreditasyona (EQUIS, AACSB) sahip üniversiteler kabul edilecektir.