Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nden

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültesine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadroları için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için), PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

Doçent kadrosu için:

  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
  • Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

  • İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak,
  • Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
  • Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi
 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

Sosyoloji

 

Profesör

 

1

Toplumsal hareketler, sosyal refah politikaları ve hesaplamalı sosyal bilimler alanlarında uzmanlaşmış olmak.  

18 Ağustos 2023

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

Karşılaştırmalı Edebiyat

 

Doçent

 

1

Türk-Arap Karşılaştırmalı Edebiyatı, Osmanlı ve Modern Türk Edebiyatı alanlarında uzmanlaşmış olmak.  

18 Ağustos 2023

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

Psikoloji

Doktor Öğretim Üyesi  

1

Yakın ilişkiler, sosyal-gelişimsel psikoloji alanlarında uzmanlaşmış olmak.  

18 Ağustos 2023

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

Psikoloji

 

Doçent

 

1

Nicel değerlendirme ve araştırma yöntemleri, kanıta dayalı müdahale programları için veri analizi, bütünsel sağlık konularında uzmanlaşmış olmak.  

18 Ağustos 2023

 

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

 

Medya ve Görsel Sanatlar

 

 

Doçent

 

 

1

Gelişmekte olan medya, medya kurumları, kitle iletişimi, medya etkileri, medya ve siyaset, platformlar veya stratejik iletişim alanlarında uzmanlaşmış olmak. Araştırmada disiplinler arası ve hesaplamalı yaklaşımlarda uzmanlaşmış olmak.  

 

18 Ağustos 2023

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

Medya ve Görsel Sanatlar

 

Profesör

 

1

İletişim, yeni medya teknolojileri, mobil mecralar ve sosyal medyada veri gizliliği, tüketici davranışları ve medya psikolojisi alanlarında uzmanlaşmış olmak  

18 Ağustos 2023